ΕΣΠΑ 2014-2020

Το gethealthier.gr λαμβάνει μέρος στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της Ε.Ε.

Το gethealthier.gr λαμβάνει μέρος στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της Ε.Ε.