Το φαινόμενο αυτό εμφανίζεται όταν το νεύρο επιφορτίζεται σημαντικά για μεγάλο χρονικό διάστημα από τους γύρω ιστούς –οστά, χόνδρους, μύες, τένοντες, συνδέσμους, μεσοσπονδυλίους δίσκους ή (σπανίως) όγκους. Όλοι κατά καιρούς μπορεί να έχουμε ασκήσει υπερβολική πίεση στο ωλένιο νεύρο του αγκώνα. Η πίεση αυτή διαταράσσει τη νευρική λειτουργία προκαλώντας πόνο, τσιμπήματα, μούδιασμα ή αδυναμία. Η υπερβολική πίεση που ασκείται μακροχρόνια σε ένα νεύρο κατά μήκος της σπονδυλικής στήλης έχει περίπου τα ίδια αποτέλεσμα.

Από τις 7 ευρύτερες κατηγορίες νευρικής δυσλειτουργίας που αναφέρονται παραπάνω, μόνο η Άμεση Πίεση αφορά στη συμπίεση του νεύρου. Τα βασικότερα αίτια της πίεσης αυτής οφείλονται στις αλλαγές που επιφέρουν η Εκφύλιση του Μεσοσπονδυλίου Δίσκου και/ή η Εκφυλιστική Αρθροπάθεια. Ο πόνος των νεύρων ως αποτέλεσμα άμεσης πίεσης ονομάζεται συμπιεστική νευροπάθεια, καθώς το νεύρο εγκλωβίζεται ή σφηνώνεται από κάποια άλλη δομή. Ο όρος αυτός βοηθά στο διαχωρισμό από άλλες νευροπάθειες που οφείλονται σε λοίμωξη ή ασθένεια.