Νόσος του Εκφυλισμένου Δίσκου

Η Νόσος του Εκφυλισμένου Δίσκου δεν αποτελεί «ασθένεια» με τη συνήθη έννοια, αλλά ο όρος χρησιμοποιείται περισσότερο για να περιγραφεί η διαδικασία ή η πάθηση η οποία εξελίσσεται σταδιακά και επιδεινώνεται με το πέρασμα του χρόνου. Η χρήση του όρου υποδεικνύει ότι οι...